May 23, 2022

श्रीकृष्णाच्या मृत्यूचे खरे कारण काय होते? जाणून घ्या या माघील संपूर्ण सत्य

द्वारकाधीश ,वसुदेव पुत्र,गोपिकांचा सखा ,महापुरुष ,आगाध लीला घडवून आणणारा रासलीला कार, अशा उपाध्यांनी वर्णन केल्या गेलेल्या प्राचीन काळापासून एकमेव चरित्रपुरूषम्हणून ख्याती असलेल्या भगवान श्रीकृष्णांचे आयुष्य हे जितके विलोभनीय होते तितकाच त्यांचा अंतकाळ हा पीडादायक होता असे त्यांच्याबद्दल सांगितल्या जाणारा अख्यायिका मधून दिसून येते. महाभारतातील आतापर्यंतचा प्रचंड नरसंहार घडवून आणणाऱ्या, यातना दायी, विनाशकारी अशा कौरव-पांडवांचे मधील युद्धामध्ये भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाचे सारथ्य केले होते.

Loading...

या युद्धादरम्यान भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला केवळ युद्धा संदर्भात  मार्गदर्शन न करता मोहमायेच्या जगा पलीकडे चिरकाल सत्याची अनुभूती दिली होती. मोहमायेच्या पलीकडे जाऊन अंतिम सत्याकडे मार्गक्रमण करण्याची दिशा देणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णांना आजही जगभरात अनेक भक्त आणि अनुयायी मानसिक शांती देणारे प्रतीक मानतात. जीवनातील सार आपल्या संपूर्ण आयुष्य आणि मृत्यूनंतर देखील जगाला उलगडून दाखवणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णांचा मृत्यू मात्र त्यांच्याच सगेसोयरे आणि या मोहमायेच्या चक्रात अडकून झाल्याचे पुरावे तत्कालीन आख्यायिका मधून समोर आले आहेत.

Loading...

भगवान श्रीकृष्णांचे जीवन व अंतिम काळ महाभारत हा महान ग्रंथ आणि मौसल पर्वा मध्ये उलगडून दाखवण्यात आला आहे. महाभारत हा प्रामुख्याने श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यामधील संवाद आहे .महाभारत अठरा खंडामध्ये विभागले गेलेआहे .यांपैकी मौसल पर्वामध्ये प्रामुख्याने श्रीकृष्णाच्या अंतिम काळाचे सत्य दर्शवण्यात आले आहे .भगवान श्रीकृष्णाच्या मृत्यूशी निगडित काही अख्यायिका आज आपण जाणून घेणार आहोत .या आख्यायिका वरून हे सहज स्पष्ट होते कि भगवान श्रीकृष्णाने सांगितलेला कर्माचा सिद्धांत हा स्वयं भगवान श्रीकृष्णाला ही अनुभवावा लागला आहे.

Loading...

महाभारतातील युद्धामध्ये केवळ कौरवच नव्हे तर अन्यही अनेक महाधनुर्धारी व शूरवीरांचा मृत्यू झाला यामध्ये भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य इ.चा समावेश होता .या युद्धामध्ये गांधारीने आपले शंभर पुत्र गमावले. शंभर कौरव पुत्रांच्या मृत्यूने व्यथित होऊन गांधारीने दुःखावेगामध्ये श्रीकृष्णाला या युद्धाचा अपराधी घोषित करून त्याला शाप दिला की बरोबर 36 वर्षानंतर श्रीकृष्णाचा मृत्यू होईल व त्याच्या मृत्यूचा जबाबदार हा त्याचा स्वतःचा पुत्र असेल .

Loading...

श्रीकृष्णाने हा शाप स्वीकारला होता असे या आख्यायिकेमध्ये नमूद केले आहे. या आख्यायिकेच्या समर्थनार्थ अजून एक आख्यायिका मौसल पर्वामध्ये आपल्याला आढळते. या आख्यायिका मध्ये असे वर्णन आहे की श्रीकृष्णाचा पुत्र सांब हा एकदा श्रीकृष्ण सभेमध्ये नारद, दुर्वास व अन्य काही ऋषिमुनींचे सोबत बसले असताना तेथे गर्भवती स्त्रीचे सोंग घेऊन आला व चेष्टा करण्याच्या हेतूने त्याने आपल्या गर्भातील मुल हे मुलगा आहे की मुलगी हे ओळखण्यास तेथील ऋषीमुनींना सांगितले .सांबची.ही मस्करी एका ऋषींच्या लक्षात आली व त्यांनी क्रोधित होऊन त्याला शाप दिला की तुझ्या गर्भात लोखंडाचा तीर तयार होईल व या तीरा मुळेच यादव वंशाचा विनाश होईल.

Loading...

सांबने ही सर्व घटना उग्रसेनला सांगितली. उग्रसेनने यावर उपाय म्हणून सांबला तांब्याच्या तीराचे चूर्ण करून ते प्रभास नदीमध्ये प्रवाहित करून देण्यास सांगितले. यामुळे ऋषींनी दिलेल्या शापाचे निराकरण तर होईलच व यादव वंशाचा ही विनाश होण्यापासून संरक्षण होईल असे सांगितले.यादव वंशामध्ये नशील्या पदार्थांचे उत्पादन केले जाऊ नये असे ही उग्रसेनने त्यावेळी सांगितले. मात्र हा उपाय केल्यानंतर यादव कुळाला जणू घरघर लागली. श्रीकृष्णाचे सुदर्शन चक्र शंख व रथ नाहीसे झाले. बलरामाचे नांगर गायब झाले .यादव वंशातील एकीची जागा आता स्वार्थाने घेतली. समाजातील नैतिक मूल्यांची जागा व्याभिचाराने घेतली. या सर्वांवर उपाय म्हणून श्रीकृष्णाने यादव कुळातील सर्व स्त्री-पुरुषांना प्रभास नदीवर तीर्थयात्रा करून येण्यास सांगितले .मात्र त्याठिकाणी तीर्थयात्रा करण्यास गेल्यानंतर सर्व स्त्री-पुरुषांना नशील्या पदार्थांनी विळखा घातला .या अंतिम काळामध्ये श्रीकृष्ण सगेसोयर्यांच्या दूराचारामुळे अत्यंत वेदनादायी काळातून पुढे जात होते.

Loading...

गांधारीच्या शापामुळे 36 वर्षांनंतर यादव काळात सात्यकी आणि कृतवर्मा या कौरव आणि पांडवांच्या बाजूने महाभारताच्या युद्धात लढलेल्या दोन यौद्ध्यच्या गटांमधील शाब्दिक बाचाबाचीचे रूपांतर एकमेकांना मारून टाकण्यात झाले. श्रीकृष्णाच्या नेतृत्वाखाली अतिशय सुरक्षित असलेल्या यादव कुळाचा विनाश हा आपसांत लढूनच झाला. बलरामाच्या देहत्यागानंतर श्रीकृष्णाने योग ध्यान समाधी घेतली. सांबने प्रभास नदीमध्ये प्रवाहित केलेल्या तीराचे चूर्ण एका माशाच्या शरीरात गेले .तो मासा जर नावाच्या एका पारध्याच्या गळाला लागला. माशाच्या पोटातील धातूपासून त्याने लगोलग एक विषारी तीर बनवला.

Loading...

श्रीकृष्ण ज्या ठिकाणी देह त्यागाच्या उद्देशाने ध्यान समाधी लावून बसले होते तिथे श्रीकृष्णाच्या पायांना नजरचुकीने हरण समजून जरा ने तीराने त्याचा वेध घेतला. मात्र आपली चूक लक्षात येताच तो श्रीकृष्णाच्या पायाशी नतमस्तक झाला व माफी मागू लागला. त्यावेळी श्रीकृष्णांनी त्यांच्या मृत्यूला जर हा केवळ निमित्तमात्र होता असे सांगून मागील जन्मात श्रीकृष्ण हे राम भगवान श्रीराम होते व रावणावर चाल करून जाण्या अगोदर त्यांनी सुग्रीवाचा बलवान भाऊ वाली याचा वध केला होता .वालीला एक वरदान लाभले होते त्यामुळे तो.ज्या कोणासोबत युद्ध करेल  त्या शत्रूची अर्धी ताकद वालीला मिळत असे. वाली सोबत समोरासमोर युद्ध करून विजय प्राप्त करणे शक्य नव्हते म्हणून श्रीरामांनी त्याला पाठीमागून तीराने मारले होते. तोच राजा वाली या जन्मामध्ये जर होता. म्हणजेच एका अर्थाने कर्म सिद्धांताचे चक्र भगवान श्रीकृष्णांच्या मृत्यूने पूर्ण झाले.

Loading...